PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Angel Yoga Alkmaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Angel Yoga Alkmaar, en/of omdat u deze zelf aan Angel Yogw Alkmaar verstrekt. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboortedatum

– Uw adresgegevens

– Uw

telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw IBAN

– Overige

persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Angel Yoga Alkmaar  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Door u aan ons verstrekte gegevens over uw gezondheid WAAROM ANGEL YOGA ALKMAAR GEGEVENS NODIG HEEFT Angel Yoga Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of

reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Angel Yoga Alkmaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– De gegevens

die u over uw gezondheid aan ons verstrekt worden gebruikt om veilige lessen te kunnen aanbieden.

HOE LANG ANGEL YOGA ALKMAAR GEGEVENS BEWAART Angel Yoga Alkmaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Angel Yoga Alkmaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Angel Yoga Alkmaar verkoopt

uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Angel Yoga Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Angel Yoga Alkmaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WEBSITEBEZOEKERS JONGER DAN 16 JAAR

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@angelyoga-alkmaar.nl ,dan zullen wij deze informatie verwijderen GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@angelyoga-alkmaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer

(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Angel Yoga Alkmaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Angel Yoga Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Angel Yoga Alkmaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Angel Yoga Alkmaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@angelyoga-alkmaar.nl www.angelyoga-alkmaar.nl is een website van Angel Yoga Alkmaar. Angel Yoga Alkmaar is als volgt te bereiken:

Postadres: Muiderwaard 242, 1824 XV Alkmaar

Vestigingsadres:

Muiderwaard 242,  1824XV Alkmaar

Inschrijvingsnummer handelsregister

Kamer van Koophandel: 64183319

Telefoon: 06-13197104

E-mailadres:

info@angelyoga-alkmaar.nl

 

Warme groet,

 

Angela

Yogadocente

 

Angel Yoga Alkmaar

06 – 13197104

 

KVK. 64183319

 

BTW. NL187420221B01

 

www.angelyoga-alkmaar.nl